Fotogaléria

Riadený pretlak pod cestou pomocou Sunward SWE 40 UB. 

Realizácia prístupovej cesty rodinného domu

Riešenie okrasnej záhrady,úprava terénu

Úprava terénu rodinného domu

Kanalizačná prípojka

service

Huppi...kladivo...

Poráč.. dolina..úprava terénu pod chatami

Rodinný dom..úprava terénu pod terasu..

Hydroizolácia budovy Prakovce

Nakladanie materiálu.

Riadený pretlak pod cestou pomocou Sunward SWE 40 UB. 

Riadený pretlak pod cestou pomocou Sunward SWE 40 UB.

Práca s Sunward SWE 40 UB - zhutnenie štrku.

Realizácia prístupovej cesty rodinného domu 

Realizácia výkopu dažďových zvodov

Úprava terénu pred stavbou prístrešku na osobné autá. 

Projekt základová doska

Poráč.. dolina..úprava terénu pod chatami 

Hydroizolácia budovy Prakovce 

Hidroizolácia budovy Prakovce 

Usadzovanie kameňov
Usadzovanie kameňov
Hydroizolácia
Hydroizolácia
Odpadové rúry, výmena.
Odpadové rúry, výmena.

Fotogaléria prác s mini bagrom 1,7 tony