Výkopové práce

Po objednaní si našich služieb spoločne s Vami vykonáme obhliadku terénu, dohovor o vykonaní prác kde si upresníte všetky vaše požiadavky. Na základe dohovoru a výpočtov objemu výkopových prác spracujeme predbežnú cenovú kalkuláciu a ponuku. Úplne presná kalkulácia sa v mnohých prípadoch nedá vykonať predom vzhľadom k možnostiam vzniku neočakávaných prekážok a tak i k nutnosti niektorých dodatkových prác vyvolaných nepredvidateľnou situáciou.

Cenník

Práca s bagrom 

Cena je uvedená bez DPH                                   


Na vyžiadanie

Práca s bagrom  -  hydr. kladivom

Cena je uvedená bez DPH 


Na vyžiadanie

Preprava strojov ( naloženie - zloženie )

Cena je uvedená bez DPH  

 

Na vyžiadanie

Demoličné práce   


Na vyžiadanie