Výkopové práce

Po objednaní si našich služieb spoločne s Vami vykonáme obhliadku terénu, dohovor o vykonaní prác kde si upresníte všetky vaše požiadavky. Na základe dohovoru a výpočtov objemu výkopových prác spracujeme predbežnú cenovú kalkuláciu a ponuku. Úplne presná kalkulácia sa v mnohých prípadoch nedá vykonať predom vzhľadom k možnostiam vzniku neočakávaných prekážok a tak i k nutnosti niektorých dodatkových prác vyvolaných nepredvidateľnou situáciou.

Cenník

Práca s bagrom nad 4 tony

Cena je uvedená bez DPH                                   


34 eur/h.

Práca s bagrom  -  hydr. kladivom

Cena je uvedená bez DPH 


45 eur/h.

Preprava strojov ( naloženie - zloženie )

Cena je uvedená bez DPH  

 

60 eur

Demoličné práce   


 po dohode


Cenník


     Práca s minibagrom obsluha strojník                                                    25eur/h.   

     Dumper obsluha strojník                                                                             25eur/h.

     Práca s minibagrom a dumper 1 strojník na obsuhu                           40eur/h.

     Preprava mimo mesto  1euro/km                                                                                                     

(Nalozenie zlozenie).. v cene prepravy stroja