Výkopové práce

Po objednaní si našich služieb spoločne s Vami vykonáme obhliadku terénu, dohovor o vykonaní prác kde si upresníte všetky vaše požiadavky. Na základe dohovoru a výpočtov objemu výkopových prác spracujeme predbežnú cenovú kalkuláciu a ponuku. Úplne presná kalkulácia sa v mnohých prípadoch nedá vykonať predom vzhľadom k možnostiam vzniku neočakávaných prekážok a tak i k nutnosti niektorých dodatkových prác vyvolaných nepredvidateľnou situáciou.

Cenník

Práca s bagrom Sunward SWE40UB

Cena je uvedená bez DPH                                   


29€/h

Práca s bagrom Sunward SWE40UB - hydr. kladivom

Cena je uvedená bez DPH 


36€/h

Preprava strojov ( naloženie - zloženie )

Cena je uvedená bez DPH  

 

60€/ks

Nákladné autá doprava

Cena je uvedená bez DPH  


1,30€/km


Demoličné práce   


cena po obhliadke